Organization Committee

PRESIDENTS OF THE CONGRESS

Dr. Mustafa Arslan

Dean of Yıldız Technical University Faculty of Education

Dr. Cemil Öztürk

EPDAD President

Dr. Ahmet Şükrü Özdemir

Dean of Ataturk Faculty of Education

ORGANIZATIONAL COMMITTEE                                                                                      

Dr. Ahmet Şimşek (President)

İstanbul University

Dr. Mehmet Gürol

Yıldız Technical University

Dr. Şahin Oruç

Yıldız Technical University

Dr. Mehmet Kürşad Duru

Marmara University

Dr. Ahmet Arslan

Marmara University

Dr. Şaban Berk

Marmara University

Dr. Ayşin Kaplan İstanbul Aydın University

Dr. Ahmet Katılmış

Marmara University

Dr. Gönül Sakız

Marmara University

Dr. Zafer İbrahimoğlu

Marmara University

Dr. Halil Turgut

Sinop University
Dr. İbrahim Turan İstanbul University
DrAdem Cengiz Çevikel Yıldız Technical University
Dr. Mustafa Sağdıç Yıldız Technical University
Dr. Selim Hilmi Özkan Yıldız Technical University

Dr. Genç Osman İlhan

Yıldız Technical University

SECRETARY                                                                                                              

Arş. Gör. Mustafa İçen

Yıldız Technical University

Arş. Gör. Çiğdem Baki Pala Marmara University

Selda  Şan

Marmara University
Arş. Gör. Bünyamin Bavlı Yıldız Technical University

19 May 2017, Friday 1469 times read