BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Özet yazım kuralları:

 • Bildiri için hazırlanan özetler 300-500 kelime ile sınırlandırılmadır.
 • Bildiriyi temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 • Özet metni ana hatlarıyla problem cümlesi, kısa kavramsal bir çerçeve, yöntem, ve beklentileri kapsamalıdır.
 • Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto ile her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.

Tam metin yazım kuralları:

 • Tam metinler (kaynakça ile birlikte) en fazla 4000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri özet, anahtar kelimeler (3 tane), problem durumu ve amaç, yöntem (araştırma aracı geliştirme de dâhil olmak üzere), bulgular, tartışma, sonuç ve öneri bölümlerini kapsamalıdır.
 • Times New Roman yazı karakteri ve 10 punto ile her iki yana yaslı olarak yazmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stili benimsenmelidir.

Notlar:

 • Kongrede her bir bildirinin sunumu için 15 dakika verilir. Oturum tartışmaları için toplam 15 dakika ayrılır. 
 • Kongreye en fazla 2 bildiri gönderilebilir.
 • Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. 

Bildirilerin Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

 1. Kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluk, özgünlük,
 2. Alana katkı yapması,
 3. Ulaşılan sonuçların anlamlılığı.

05 Eylül 2019, Perşembe 1519 defa okundu