KONGRE ÇAĞRISI

Nitelikli insan gücü, insanlık tarihi boyunca bütün ülkeler için stratejik bir önem taşımıştır. Böyle bir güce sahip olmak isteyen her ülke, öncelikle kaliteli bir eğitim sistemini kurmakla işe başlamıştır. Bu sistemin olmazsa olmazı ise öğretmen eğitiminde kalite güvencesinin sağlanmasıdır. Günümüzde meslek eğitimi veren diğer yükseköğretim alanlarında olduğu gibi öğretmen yetiştirmede de akreditasyon, bu hedefi başarmanın en önemli aracı olarak görülmektedir. Bundan dolayı son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası yükseköğretim kalite güvence sistemi kurma ve geliştirme çalışmaları giderek hızlanmıştır.

Ülkemizde 2014 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yetkilendirilen Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonu için gerekli altyapıyı kurmuş; 2016 yılında 9 üniversitenin eğitim fakültesinde uygulama sürecini başlatmıştır. 2018-2019 dönemi için ise 14 farklı üniversitenin 43 farklı programının akreditasyon başvuruları kabul edilmiş ve halihazırda 31 öğretmenlik programı akredite edilmiştir. Bu önemli gelişmelere rağmen alana ilişkin birçok sorun hâlâ varlığını sürdürmektedir. Bu sorunların çözümünde ise entelektüel sermayeden faydalanmak, düşük maliyetle (insan gücü, zaman, finansman vb.) kalıcı ve etkin bir sistemin gelişmesini mümkün hâle getirebilecektir.

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 30 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde EPDAD ve TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile Ankara'da gerçekleştirilecektir.  Kongrenin temel amacı; öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanı sıra özellikle Türkiye’de öğretmen eğitimine yönelik bilgi, bilinç ve farkındalık seviyesinin yükselmesine ve kalite kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Siz değerli katılımcıları, 2019 yılı sonlarında TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Ankara'da buluşmaya davet ediyoruz. Kongreye katılarak gerçek bir bilim şölenini yaşamakla kalmayacak aynı zamanda başkent Ankara'yı daha yakından keşfetme fırsatını yakalayacaksınız.

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK                                                     Prof. Dr. Yüksel KAVAK

        EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı                                     TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı


09 Ağustos 2019, Cuma 2333 defa okundu