Tam metin gönderecek bildirili katılımcılar tam metinlerini 1 Aralık 2019 tarihine kadar iteac2019@gmail.com adresine gönderebilirler.

Tam metin yazım kuralları:

  • Tam metinler (kaynakça ile birlikte) en fazla 4000 kelimeden oluşmalıdır.
  • Bildiri tam metinleri özet, anahtar kelimeler (3 tane), problem durumu ve amaç, yöntem (araştırma aracı geliştirme de dâhil olmak üzere), bulgular, tartışma, sonuç ve öneri bölümlerini kapsamalıdır.
  • Times New Roman yazı karakteri ve 10 punto ile her iki yana yaslı olarak yazmalıdır.
  • Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.
  • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stili benimsenmelidir.

25 Kasım 2019, Pazartesi 322 defa okundu